Title.com
TRANG CHỦ | QUYỀN SỞ HỮU | RÀ SOÁT QUYỀN SỞ HỮU LÀ GÌ? | KHẾ ƯỚC BÊN THỨ BA | ĐÓNG KHẾ ƯỚC | VỀ CHÚNG TÔI | CHÚ GIẢI | Title.com ĐÁNH DẤU  

Bên cho vay
và các khách hàng khác nhận báo giá cho Ước tính Khoản vay và/hoặc Ước tính Mức độ Thành thực phải sử dụng liên kết dưới đây

Nhấp vào đây để nhận báo giá Quyền Cư trú và Định cư   

Chỉ dành cho báo giá Bảo hiểm Quyền
Trình tính toán Mức giá Quốc gia

Nhập mă zip của bạn:


Không có báo giá trực tuyến cho IA, IL, IN, KS, MO và OK.

Tìm Kiếm Công Ty Xác Minh Quyền Sở Hữu:
Biết thêm thông tin về các công ty xác minh quyền sở hữu tại nơi bạn đang sinh sống.
Nhập mă zip của bạn:


Ngôn ngữ khác
Anh

img
img

Kiểm Tra Thông Qua Hồ Sơ Lịch Sử.

Rà soát quyền sở hữu là cách xác định rằng người đang bán bất động sản thực sự có quyền bán và người mua có tất cả các quyền lợi đối với bất động sản mà anh/cô ta đang chi trả.

Các công ty quyền sở hữu kiểm tra một số khía cạnh trong quá trình rà soát quyền sở hữu. Ví dụ:

Loạt Quyền Sở Hữu - Đây chỉ đơn giản là lịch sử quyền sở hữu của một lô đất cụ thể chỉ rõ ai đã mua và bán lô đất này và khi nào. Thông tin này có thể lấy từ báo cáo công chúng- thường là Lục Sự Quận hay Văn Phòng Lưu Trữ Quận- hoặc được lấy từ hồ sơ quyền sở hữu do các công ty quyền sở hữu sử dụng và lưu giữ riêng. Bởi vì lịch sử quyền sở hữu lùi lại sau nhiều thập kỷ, những hồ sơ này có thể lấy mẫu của phiếu làm mục lục, thẻ đục lỗ, sổ ghi chép, hay một trong những định dạng số ngày nay. Không kể định dạng, các hồ sơ quyền sở hữu của chúng tôi chứa thông tin cùng loại cần thiết mà theo đó có thể xác định lịch sử quyền sở hữu.

Kiểm Tra Thuế - Đây là quá trình rà soát để xác định hiện trạng của mức thuế bất động sản chung so với mức thuế của ngôi nhà. Nếu người mua mua bất động sản với mức thuế hay các khoản thuế ấn định chưa trả và quá hạn, anh/cô ta có thể tìm cơ quan chính phủ- chính quyền xã, quận hay bang rao bán bất động sản để chi trả những khoản thuế hay thuế ấn định đặc biệt này. Bảo hiểm quyền sở hữu của Alamo bảo vệ người mua khỏi thất thoát từ các khoản thuế và thuế ấn định chưa trả và quá hạn.

Báo Cáo Về Quyền Sở Hữu -
ông ty xác minh quyền sở hữu thường cử thanh tra đến xem xét bất động sản để xác minh kích thước lô đất, kiểm tra vị trí nâng cấp nhà, tìm kiếm bằng chứng của sự sử dụng trên đất người khác mà không được lưu trên hồ sơ, đồng thời kiểm tra ai đang sinh sống ở đây.


Báo cáo bằng chứng này bổ sung thông tin cho khâu rà soát quyền sở hữu. Ví dụ, thanh tra viên có thể phát hiện công trình phụ không được lưu trong hồ sơ hay các bằng chứng khác về quyền lợi tồn tại mà có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu của chủ nhà, có thể là cả giá trị và sử dụng bất động sản có mục đích.

Rà Soát Phán Quyết và Họ Tên
-
Một trong những phần quan trọng nhất của rà soát quyền sở hữu là xác minh xem liệu có xảy ra bất kỳ phán quyết nào chưa thoả mãn của người bán hay những chủ sở hữu trước đây khi họ có quyền sở hữu. Phán quyết là quyền giữ thế chấp chung dựa vào bất động sản của người nợ và tạo an toàn cho mọi khoản tiền sở hữu theo phán quyết. Có thể bán bất động sản để thoả mãn phán quyết.

Đặc biệt quan trọng là để đảm bảo rằng quyền sở hữu không liên quan đến phán quyết chống lại người bán hay chủ nhà trước đây. Bảo hiểm quyền sở hữu cung cấp sự bảo vệ này. Phán quyết chống lại người có tên là Smith có thể ảnh hưởng đến quyền sở hữu của người bán có cùng tên như vậy. Chính vì thế, tất cả các trường hợp biến đổi có thể về tên họ phải được xác minh rõ ràng.

Ví dụ, tên Smith có thể đánh vần là Schmidt, Schmid, Schmidtt, Schmidz, Schmied, Schmiedt, Smid, Smythe v.v... Tên Nichols có thể đánh vần theo 73 cách khác nhau từ Nachols đến Nychals. Công việc này là nhằm xác định trường hợp nào sẽ áp dụng cho chủ sở hữu đang được nói đến. Tên họ cũng phải kiểm tra. Có 25 hình thức ngoại nhập của tên John bao gồm Johann, Jehan, Hans, Shaun, Gudi và Efom.

Cam Kết - Khi đã hoàn tất công tác rà soát này, Alamo Title phát hành cam kết đảm bảo nêu rõ những điều kiện mà theo đó quyền sở hữu sẽ được bảo đảm. Người mua, người bán và cả người cho vay có thể tiến hành cuộc họp đóng của giao dịch sau khi giải quyết hết những sai sót trong quyền sở hữu mà quá trình rà soát và kiểm tra có thể chưa phát hiện ra.